Andefugler

blå gruppeKnoppsvane
Cygnus olor
Mute Swan.
knekkand
pic
Revheimsvågen, Stavanger, Rogaland, 01.februar 2011