Andefugler

blå gruppeSiland
Mergus serrator
Red-breasted Mergansersangsvane
pic
Kolnes, Sola, Rogaland, 01.april 2011