Storkefugler

blå gruppeGråhegre
Ardea cinerea
Gray Heron.
egretthegre
pic

Krossøy, Kvitsøy, Rogaland, 03.november 2012