Lappedykkere

blå gruppe



Gråstrupedykker
Podiceps grisegena
Red-necked Grebe



dvergdykker
pic
Hesteholmen, Sola, Rogaland, 19.november 2010