Lappedykkere

blå gruppeGråstrupedykker
Podiceps grisegena
Red-necked Grebedvergdykker
pic
Hesteholmen, Sola, Rogaland, 19.november 2010