Lappedykkere

blå gruppeHorndykker
Podiceps auritus
Horned Grebe.
gråstrupedykker
pic
Brunnavika, Kolnes, Sola, Rogaland, 06.februar 2013