Lappedykkere

blå gruppeSvarthalsdykker
Podiceps nigricollis
Eared Grebe.
ringnebbdykker
pic
Orrevannet, Klepp, Ro, 21.april 2010