Skarver

blå gruppeToppskarv
Phalacrocorax aristotelis
European Shag.
storskarv
pic
Håstein, Sola, Rogaland, 04.august 2010