Hakkespettergrå gruppeHvitryggspett,
Dendrocopos leucotos,
White-backed Woodpecker


gråspett
pic
Ølmedal, Vindafjord, Rogaland, 27. februar 2006