Hakkespettergrå gruppeSvartspett,
Dryocopus martius,
Black Woodpecker


hvitryggspett
pic
Gjennestadvannet, Stokke, Vestfold, 15. juni 2012