Hakkespettergrå gruppeLirype,
Lagopus lagopus,
Willow Ptarmigan


vendehals
pic
Ráktojávrrit, Børselvfjellet, Porsanger, Finnmark, 05. juli 2012