Gjøkergrå gruppeHærfugl,
Upupa epops,
Eurasian Hoopoe.
gjøk
pic
Håstranda, Hå, Rogaland, 27. september 2013