Finker

grønn gruppeKjernebiter,
Coccothraustes coccothraustes,
Hawfinch.gråsisik
pic
Lagård Gravlund, Stavanger, Rogaland, 09. januar 2010