Finker

grønn gruppeRosenfink,
Carpodacus erythrinus,
Common Rosefinch.polarsisik
pic
Utsira, Rogaland, 27. mai 2012