Kråkefugler

grønn gruppeKråke,
Corvus cornix,
Hooded Crow.
kornkråke
pic
Utsira, Rogaland, 10. oktober 2012