Sangere

grønn gruppeHauksanger
Sylvia nisoria
Barred Warbler
hagesanger
pic
Utsira, Rogaland, 09. oktober 2009