Troster

grønn gruppeDuetrost
Turdus viscivorus
Mistle Thrush.
buskskvett
pic
Jåsund, Sola, Rogaland, 06. mars 2011