Troster

grønn gruppeMåltrost
Turdus philomelos
Song Thrush.
gråtrost
pic
Utsira, Rogaland, 11. oktober 2010