Troster

grønn gruppeRødstrupe
Erithacus rubecula
European Robin.
ringtrost
pic

Solbakk, Strand, Rogaland, 25. april 2010