Troster

grønn gruppeRødstjert
Phoenicurus phoenicurus
Common Redstart.rødstrupe
pic
Klåstadkilen, Larvik, Vestfold, 28. juni 2013