Troster

grønn gruppeØrkensteinskvett
Oenanthe deserti
Desert Wheatearsørnattergal
pic
Håstranda, Hå, Rogaland, 23.mars 2011