Gjerdesmetter

grønn gruppeGjerdesmett,
Troglodytes troglodytes,
Winter Wren.fossekall
pic
Kvernemyr, Sola, Rogaland, 25. september 2010