snipergul gruppeHvithale-
svømmesnipe

Phalaropus tricolor
Wilson's Phalarope
gulbrystsnipe
pic
Håstranda, Hå, Rogaland, 14. juni 2011