ternergul gruppeMakrellterne
Sterna hirundo
Common Tern
hvitvingesvartterne
pic
Sør-Kolnes, Sola, Rogaland, 24. mai 2010