tranergul gruppeTrane
Grus grus
Common Crane
svartterne
pic
Leira, Rissa, Sør-Trøndelag, 20. april 2012