Vadere
sniper

gul gruppePlystresnipe
Tringa melanoleuca
Greater Yellowlegs
gluttsnipe
pic
Orrevatnet sør, Klepp, Rogaland, 15.05.2019