Uglerrød gruppeSpurveugle
Glaucidium passerinum
Eurasian Pygmy-Owl
perleugle
pic

Bildet er tatt på en foreløpig skjermet lokalitet i Rogaland, 15. januar 2012