Andefugler
gjess


alfabetisk liste

blå gruppeStripegås
Anser indicus
Bar-headed Goose
- ikke kryssbar -snøgås
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: ved Hagaøya, Tananger, Sola, Rogaland, 20. august 2012
Første gang observert: Østensjø, Oslo, 20/7 2010