Storkefugleralfabetisk liste

blå gruppeKuhegre
Bubulcus ibis
Cattle Egret.
gråhegre
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Sangvik, Søgnejordet, Vest Agder, 7. oktober 2018.
Første foto/First photo: Sangvik, Søgnejordet, Vest Agder, 7. oktober 2018