Erleralfabetisk liste

grønn gruppeLinerle,
Motacilla alba,
White Wagtail.
gulerle
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Solbakk, Strand, Rogaland, 8/4-09,
Første foto/First photo: Solbakk, Strand, Rogaland, 13/4-01 .