Sangerealfabetisk liste

grønn gruppeHagesanger
Sylvia borin
Garden Warbler
gulsanger
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Kvitsøy, Rogaland, 20. august 2012
Første foto/First photo: Solbakk, Strand, Rogaland, 28/4-01.