Sangerealfabetisk liste

grønn gruppeHauksanger
Sylvia nisoria
Barred Warbler
hagesanger
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Utsira, Rogaland, 9/10-09,
Første foto/First photo: Utsira, Rogaland, 8/10-09.