Sangerealfabetisk liste

grønn gruppeØstsanger
Phylloscopus trochiloides
Greenish Warblerørkensanger
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Vigdel, Sola, Rogaland, 20. sept 2016,
Første observasjon/First obsevation: Rott, Sola, Rogaland, 13. sept 2013.