Trosteralfabetisk liste

grønn gruppeAsiasvartstrupe
Saxicola maurus
Siberian Stonechat.
trekryper
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Utsira, Rogaland, 8. oktober 2008.
Første foto/First photo: Utsira, Rogaland, 8. oktober 2008.