Trosteralfabetisk liste

grønn gruppeBlåstjert
Tarsiger cyanurus
Red-flanked Bluetail.
asiasvartstrupe
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Utsira, Rogaland, 8. oktober 2010.
Første foto/First photo: Utsira, Rogaland, 8. oktober 2010.