Trosteralfabetisk liste

grønn gruppeRødstjert
Phoenicurus phoenicurus
Common Redstart.ringtrost
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: 96-høyden, Pasvikdalen, Finnmark,25/6-2012
Første foto/First photo: Utsira, Rogaland, 9/11-09