Trosteralfabetisk liste

grønn gruppe


Svartstrupe-
steinskvett

Oenanthe pleschanka
Pied Wheatear.


svartstrupe
pic
Fuglen til venstre er 1k ♂-farget og bildet er tatt på Reime, Hå, Rogaland, 7/11-09 Bildet til høyre viser en 1k ♀-farget svartstrupesteinskvett og er tatt på Utsira, Rogaland, 6/10-12
Første foto/First photo: Reime, Hå, Rogaland, 7/11-09