måkeralfabetisk liste

gul gruppeDvergmåke
Larus minutus
Little Gull
tyvjo
pic
Bildet er tatt//The picture is taken: Harvalandsvatnet, Sola, 1. mai 2013.
Første foto/First photo: Orreosen, 7. mai 2011