rikser



alfabetisk liste

gul gruppe



Åkerrikse
Crex crex
Corn Crake




vannrikse
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Nærbø, Hå, Rogaland, 13. juli 2016.
Første observasjon/First observation: Lea, Ro, 11/6-2010