Vår reise i USA
Fra 21. juni til 8. juli var familien vår på ferie i USA. Vi kjørte ganske mye og fikk oppleve fantastisk natur, og selvfølgelig var Bjørn og meg stadig på utkikk etter fugl. Vi reiste fra San Fransisco, til Yosemite, tilbake til kysten og Santa Cruz, sør til Los Angeles, øst til Las Vegas og Grand Canyon og til slutt sør til Phoenix.
Disse USA-sidene er for oss begge, men Bjørn har tatt de aller fleste bildene .

Our journey in the USA
From the 21th of June to the 8th of July, our family was in the USA on vacation. We drove quite a lot in many types of beautiful natur. Of course, Bjørn and I were looking for birds on our way. We travelled from San Fransisco, to Yosemite, back to Santa Cruz at the coast, south to Los Angeles, east to Las Vegas and Grand Canyon and finally south to Phoenix.

This US sites are for both of us, but Bjørn has taken the most of the photos.

pic


Alfabetisk liste
Her skal det komme en alfabetisk liste over de amerikanske artene vi så i USA.

Here is an alphabetical list of birds we saw i the USA, there is a link to a larger image. Here you find information about the English and Latin name of the bird, and where the picture is taken.

Alphabetically list

Unfortunately List Census does not work in Explorer, but works well in Safari, Google Chrome, Firefox and Operah.

Fuglegruppene/The groups of birds
pic
Blå gruppe/Blue group
Blå gruppe består av fugler som lever i eller ved vann: lappedykkere, lommer, havhest, hegrer, svaner, gjess og ender
Blue Group consists of birds that live in or near the water: grebes, divers, fulmars, herons, swans, geese and ducks
pic

Rød gruppe/Red group

Rød gruppe består av fugler som lever av kjøtt: ørner, falker, hauker, ugler, våker
Red Group consists of birds that feed on meat: eagles, falcons, hawks, owls,
pic

Gul gruppe/Yellow group
Gul gruppe består av fugler som vi ofte møter ved innsjøer og langs kysten: rikser, traner, vadere, joer, måker, terner og alker.
Yellow Group consists of birds that we often encounter at lakes and along the coast: Moorhen, cranes, waders, skuas, gulls, terns and auks.
pic

Grå gruppe/Grey group
Grå gruppe har ingen god beskrivelse av hva slags fugler som hører til her. Det er litt oppsamlingsheat. Den består av duer, hakkespetter, hønsefugler, seilere,isfugl, kolibrier
Grey Group has no good real collective description, it is a miscellaneous collection. It consists of doves, woodpeckers, poultry birds, sailors, kingfisher, hummingbirds
pic

Grønn gruppe/Green group
Grønn gruppe består av spurvefugler som finnes i skog, buskas og gras: lerker, svaler, meiser,trostefugler, spurver, finker og kråkefugler.
Green group consisting of passerine birds found in forest, brush and grass: larks, swallows, tits, thrushes birds, sparrows, finches, shrikes and crows.