Mine kryss i grønn gruppe (green group)
Grønn gruppe består av spurvefugler som finnes i skog, buskas og gras.
(Consists of passerines which lives in forest, bushes and grass)
Buskspurver til toppen
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Erler til toppen
pic pic pic pic pic
Finker til toppen
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Fluesnapper til toppen
pic pic pic
Fossekall til toppen
pic
Gjerdesmett til toppen
pic
Jernspurv til toppen
pic pic
Kråkefugler til toppen
pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Lerke til toppen
pic pic pic pic
Meiser til toppen
pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Piplerker til toppen
pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Sangere til toppen
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Sidensvans til toppen
pic
Spettmeis til toppen
pic
Spurver til toppen
pic pic
Stærer til toppen
pic pic
Svaler til toppen
pic pic pic
Trekryper til toppen
pic
Trostefugler til toppen
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Varslere til toppen
pic pic pic pic