Mine kryss i gul gruppe (yellow group)
Fugler vi ofte møter ved innsjøer og langs kysten (Birds that we often encounter at the lakes and along the coast) )
      Alkefugler (auks) til toppen - to the top
      pic pic pic pic pic pic
      pic pic pic pic
      Måker (gulls) til toppen - to the top
      pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
      Rikser (rails) til toppen - to the top
      pic pic pic pic
      Terner (terns) til toppen - to the top
      pic pic pic pic pic pic pic pic pic
      Trane (crane) til toppen - to the top
      pic
      Vadere - avosett (waders - avocet) til toppen - to the top
      pic
      Vadere - brakksvaler (waders - pratincoles) til toppen - to the top
      pic pic
      Vadere - loer (waders - plovers) til toppen - to the top
      pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
      Vadere - sniper (waders - sandpipers) til toppen - to the top
      pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
      Vadere - Tjeld (waders - oystercatcher) til toppen - to the top
      pic