Mine kryss i grønn gruppe (green group)
Grønn gruppe består av spurvefugler som finnes i skog, buskas og gras.
(Consists of passerines which lives in forest, bushes and grass.)
Lerker (Larks) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic
Svaler (Swallows) til toppen - to the top
pic pic pic pic
Piplerker (Pipits) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Erler (Wagtails) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic
Fossekall (Dipper) til toppen - to the top
pic
Sidensvans (Waxwing) til toppen - to the top
pic
Jernspurver (Accentors) til toppen - to the top
pic pic pic
Trostefugler (Trushes) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Sangere (Warblers) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Gjerdesmett (Wren) til toppen - to the top
pic
Fluesnapper (Flycatchers) til toppen - to the top
pic pic pic
Meiser (Tits) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Spettmeis (Nuthatch) til toppen - to the top
pic
Trekryper (Treecreeper) til toppen - to the top
pic
Varslere (Shrikes) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic
Kråkefugler (Corvids) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Stærer (Starlings) til toppen - to the top
pic pic
Spurver (Sparrows) til toppen - to the top
pic pic
Finker (Finches) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Buskspurver (Buntings) til toppen - to the top
pic pic pic pic pic pic pic pic pic pic
Nordamerikanske spurvefugler (North-American Passerines) til toppen - to the top
pic pic