Mine fuglebilder

Alle fuglebildene på disse sidene har jeg tatt selv. Noen er dårlige, andre ikke så gale. Når jeg er ute i felt er det en kombinasjon av naturopplevelser , en krysse- og fototur.


Artsobservasjoner er en fantastisk database med observasjoner fra hele landet. Her kan man følge med på dagsens observasjoner, og man kan lete opp funn av den arten man måtte ønske. Her finnes også diverse lister over observasjonene og observatørenes krysselister.

Her er min artsliste for alle år.Fuglegruppene
pic
Blå gruppe

Blå gruppe består av fugler som lever i eller ved vann:
lappedykkere, lommer, havhest, hegrer, svaner, gjess og ender


pic

Rød gruppe

Rød gruppe består av fugler som lever av kjøtt: ørner, falker, hauker, ugler, våker


pic

Gul gruppe
Gul gruppe består av fugler som vi ofte møter ved innsjøer og langs kysten: rikser, traner, vadere, joer, måker, terner og alker.


pic

Grå gruppe
Grå gruppe har ingen god beskrivelse av hva slags fugler som hører til her. Det er litt oppsamlingsheat. Den består av duer, hakkespetter, hønsefugler, seilere,isfugl


pic

Grønn gruppe
Grønn gruppe består av spurvefugler som finnes i skog, buskas og gras: lerker, svaler, meiser,trostefugler, spurver, finker og kråkefugler.


Sider for videre inspirasjon:
s