Mine fuglebilder
Alle fuglebildene på disse sidene har jeg tatt selv. Noen er mindre bra, andre ikke så gale. Når jeg er ute i felt er det for meg en kombinasjon av naturopplevelse, kryssetur og fototur. Det er stadig et ønske å forbedre bildene mine av hver art, men det blir allikevel bare en del av intensjonen ved fugleturer i felt. Med hensyn på fotograferingen, er det nok større begrensninger på fotografens kunnskap til fotografering, enn til utstyret.
Mine fuglesider tar for seg fugler jeg har sett i Norge.

pic I en tidligere utgave av Cappelens felthåndbøker med fugler, er fugleartene sortert etter en fargekode. I alle de årene vi har sortert bildene våre på data, har vi benyttet denne koden. Som du vil se til høyre ble det naturlig å benytte samme inndeling her.


Alfabetisk liste
Her er en alfabetisk liste over fuglene jeg har krysset - med link til større bilde.

alfabetisk liste

Klikker du på et bilde eller fuglenavn får du opp et størrre bilde og info om bl.a hvor bildet er tatt.


Fuglegruppene
pic
Blå gruppe

Blå gruppe består av fugler som lever i eller ved vann:
lappedykkere, lommer, havhest, hegrer, svaner, gjess og ender
pic

Rød gruppe

Rød gruppe består av fugler som lever av kjøtt: ørner, falker, hauker, ugler, våker
pic

Gul gruppe
Gul gruppe består av fugler som vi ofte møter ved innsjøer og langs kysten: rikser, traner, vadere, joer, måker, terner og alker.
pic

Grå gruppe
Grå gruppe har ingen god beskrivelse av hva slags fugler som hører til her. Det er litt oppsamlingsheat. Den består av duer, hakkespetter, hønsefugler, seilere,isfugl
pic

Grønn gruppe
Grønn gruppe består av spurvefugler som finnes i skog, buskas og gras: lerker, svaler, meiser,trostefugler, spurver, finker, varslere og kråkefugler.


Artsobservasjoner/fugler
s

Artsobservasjoner er en fantastisk database med observasjoner fra hele landet. Her kan man følge med på dagsens observasjoner, og man kan lete opp funn av den arten man måtte ønske. Her finnes også diverse lister over observasjonene og observatørenes krysselister.

Her er lenke til adelskalenderen for alle år

Her er min årsliste for 2013, da jeg hadde flest årskryss til nå....

Her er min artsliste for alle år.Litt om meg
Jeg er en familiefar, gift og har 3 barn. Jeg er utdannet lærer og musiker. Spiller fiolin, har lang erfaring som kordirigent. Jeg har jobbet i kulturskolen, grunnskolen og p&på bibelskole, og arbeider i dag som menighetspedagog i en kateketstilling i Tanange menighet.Kristendom og naturvitenskap.
Et interesseområde som jeg har og som jeg synes er svært spennende er kristendom og naturvitenskap. Jeg tror at Gud er den som står bak alt det vidunderlige som vi kan oppleve i naturen. Jeg tror Gud har skapt de fysiske og biologiske lovene ting fungerer etter, men jeg tror ikke evolusjonens lover er blant disse gudegitte mønstre. Jeg mener at det skal større tro til for å tro at alt er blitt til ved evolusjonens mekanismer, enn å tro at en allmektig Gud står bak. Her er litt stoff som jeg synes underbygger dette og som burde være relevant for fugleelskere.Andre sider med fuglefotografier:
s s