Alfabetisk liste
 • Her er en alfabetisk liste over fuglene jeg har krysset - med lenke til side med mer info om fuglen,
  observasjonenen og et større bilde.

  English list

  Klikker du på et bilde eller fuglenavn får du opp et størrre bilde og info om bl.a hvor bildet er tatt.
  Prikken mellom ikon og fuglenavn indikerer hvilken fargegruppe fuglen er sortert under, og er en link til en oversikt over mine bildekryss av den fuglegruppen.

  A - B - D - EF - G - H - IJ - K - L - M - NO - P - R - S - T - V - ÆØÅ
  1. 1 - 149

  2. aftenfalk
  3. alaskasnipe
  4. alke
  5. alkekonge
  6. amerikablesand
  7. amerikakrikkand
  8. amerikastorlom
  9. amursvale
  10. avosett
  11. bergand
  12. bergirisk
  13. beringsnipe
  14. bieter
  15. bjørkefink
  16. bleksanger
  17. blåmeis
  18. blåråke
  19. blåstjert
  20. blåstrupe
  21. bokfink
  22. boltit
  23. bonapartesnipe
  24. brilleand
  25. bronseibis
  26. brunnakke
  27. brunsanger
  28. brunsisik
  29. brunvarsler
  30. brushane
  31. busksanger
  32. buskskvett
  33. bydue
  34. bøffeland
  35. bøksanger
  36. båndkorsnebb
  37. damsnipe
  38. dobbeltbekkasin
  39. dompap
  40. duetrost
  41. dvergdykker
  42. dvergfalk
  43. dvergfluesnapper
  44. dverggås
  45. dverglerke
  46. dverglo
  47. dvergmåke
  48. dvergsnipe
  49. dvergspett
  50. dvergspurv
  51. dvergsvane
  52. dvergterne
  53. egretthegre
  54. enghauk
  55. enkeltbekkasin
   fasan Ikke kryssbar fugleart
  56. fiskemåke
  57. fiskeørn
  58. fjelljo
  59. fjellerke
  60. fjellmyrløper
  61. fjellrype
  62. fjellvåk
  63. fjæreplytt
  64. flaggspett
  65. fossekall
  66. franklinmåke
  67. fuglekonge
  68. fuglekongesanger
  69. furukorsnebb
  70. gjerdesmett
  71. gjøk
  72. glente
  73. gluttsnipe
  74. grankorsnebb
  75. granmeis
  76. gransanger
  77. gravand
  78. gresshoppesanger
  79. grønlandsmåke
  80. grønnfink
  81. grønnsisik
  82. grønnspett
  83. grønnstilk
  84. gråflankefluesnapper
  85. gråfluesnapper
  86. grågås
  87. gråhegre
  88. gråmåke
  89. gråseiler
  90. gråsisik
  91. gråspett
  92. gråspurv
  93. gråtrost
  94. gråstrupedykker
  95. gulbeinmåke
  96. gulbeinsnipe
  97. gulbrynsanger
  98. gulbrystsnipe
  99. gulerle
  100. gulirisk
  101. gulnebblom
  102. gulsanger
  103. gulspurv
  104. hagesanger
  105. harlekinand
  106. hauksanger
  107. haukugle
  108. havelle
  109. havhest
  110. havsule
  111. havsvale
  112. havørn
  113. heilo
  114. heipiplerke
  115. hettemåke
  116. horndykker
  117. hornugle
  118. hortulan
  119. hvitbrystlo
  120. hvithalesvømmesnipe
  121. hvithodespurv
  122. hvitkinngås
  123. hvitkinnsvartterne
  124. hvitryggspett
  125. hvitvingesvartterne
  126. hubro
  127. hærfugl
  128. hønsehauk
  129. isfugl
  130. islom
  131. jaktfalk
  132. jernspurv
  133. jordugle
  134. kaie
  135. kanadagås
  136. kanadahettemåke
  137. kanadalo
  138. kaspimåke
  139. kattugle
  140. kjernebiter
  141. kjøttmeis
  142. knekkand
  143. knoppsvane
  144. kongeørn
  145. konglebit
  146. kornkråke
  147. kornspurv
  148. kortnebbekkasinsnipe
  149. kortnebbgås
  150. krattspurv
  151. 150 - 299

  152. krikkand
  153. krykkje
  154. kråke
  155. kuhegre
  156. kvartbekkasin
  157. kvinand
  158. laksand
  159. langnebbekkasinsnipe
  160. lappfiskand
  161. lappmeis
  162. lappiplerke
  163. lappsanger
  164. lappspove
  165. lappspurv
  166. lappugle
  167. lavskrike
  168. lerkefalk
  169. linerle
  170. lirype
  171. lomvi
   - ringvi Underart av lomvi
  172. lunde
  173. løvmeis
  174. løvsanger
  175. låvesvale
  176. makrellterne
  177. mandarinand
  178. mongolturteldue
  179. munk
  180. musvåk
  181. myrhauk
  182. myrpiplerke
  183. myrsanger
  184. myrsnipe
  185. møller
  186. måltrost
  187. nattergal
  188. nilands
  189. nøttekråke
  190. nøtteskrike
  191. orientbrakksvale
  192. orrfugl
  193. perleugle
  194. pilfink
  195. plystresnipe
  196. polarjo
  197. polarlomvi
  198. polarmåke
  199. polarsisik
  200. polarsnipe
  201. polarsvømmenipe
  202. praktærfugl
  203. purpurhegre
  204. ramasanger
  205. ravn
  206. ringand
  207. ringdue
  208. ringgås
  209. ringnebbdykker
  210. ringnebbmåke
  211. ringtrost
  212. rosenfink
  213. rosenstær
  214. rosenvarsler
  215. rovterne
  216. rugde
  217. russesvartstrupe
  218. rustand
  219. rustsnipe
  220. Rødøyevireo
  221. rødfotand
  222. rødhalsgås
  223. rødhodeand
  224. rødhodevarsler
  225. rødnebbterne
  226. rødstilk
  227. rødstjert
  228. rødstrupe
  229. rødsmekkesanger
  230. rødstrupesnipe
  231. rødtoppfuglekonge
  232. rødvingetrost
  233. rørdrum
  234. rørsanger
  235. sabinemåke
   samojedmåke Ikke kryssbar fugleart - underart av sildemåke
  236. sandlo
  237. sandløper
  238. sandsnipe
  239. sandsvale
  240. sandterne
  241. sanglerke
  242. sangsvane
  243. sibirlo
  244. sibirpiplerke
  245. sidensvans
  246. siland
  247. sildemåke
  248. silkehegre
  249. sitronerle
  250. sivhauk
  251. sivhøne
  252. sivsanger
  253. sivspurv
  254. sjøorre
  255. skjeand
  256. skjeggmeis
  257. skjære
  258. skjærpiplerke
  259. slagugle
  260. skjestork
  261. skogdue
  262. skogsnipe
  263. smålom
  264. småspove
  265. snadderand
   snøgås - ikke kryssbar
  266. snøspurv
  267. snøugle
  268. sothøne
  269. sotsnipe
  270. spettmeis
  271. splitterne
  272. spurvehauk
  273. spurveugle
  274. starrsanger
  275. steinskvett
  276. steinvender
  277. stellerand
  278. steppebrakksvale
  279. steppehauk
  280. steppemåke
  281. stillits
  282. stjertand
  283. stjertmeis
  284. stokkand
  285. storfugl/tiur
  286. storjo
  287. stork
  288. storlom
  289. stormsvale
  290. storskarv
  291. storskrikørn
  292. storspove
  293. strandsnipe
  294. stripegås
  295. stripesanger
  296. stylteløper
  297. styltesnipe
  298. stær
  299. sumpvipe
  300. svartand
  301. svartbak
  302. 300 -

  303. svartehavsmåke
  304. svartflekktrost
  305. svarthvit fluesnapper
  306. svarthalespove
  307. svarthalsdykker
  308. svarthodespurv
  309. svartkråke
  310. svartmeis
   svartryggerle Underart av linerle
  311. svartrødstjert
  312. svartspett
  313. svartstrupe
  314. svartstrupejernspurv
  315. svartstrupesteinskvett
  316. svartstrupetrost
  317. svartterne
  318. svarttrost
  319. svømmesnipe
  320. sørnattergal
  321. taffeland
  322. taigafluesnapper
  323. taigasædgås
  324. taksvale
  325. tartarpiplerke
  326. tartarsanger
  327. teist
  328. temmincksnipe
  329. tereksnipe
  330. tjeld
  331. toppand
  332. toppdykker
  333. topphegre
  334. toppmeis
  335. toppskarv
  336. tornirisk
  337. tornsanger
  338. tornskate
  339. trane
  340. trekryper
  341. trelerke
  342. trepiplerke
  343. tretåspett
  344. triel
  345. trompeterfink
  346. trostesanger
  347. tundragås
  348. tundrasædgås
  349. tundralo
  350. tundrapiplerke
  351. tundrasnipe
  352. turteldue
  353. tykknebbsanger
  354. tyrkerdue
  355. tyvjo
  356. tårnfalk
  357. tårnseiler
   tårnugle Under behandling i Sokndal
  358. vandrefalk
  359. vannpiplerke
  360. vannrikse
  361. varsler
  362. vendehals
  363. vierspurv
  364. vintererle
  365. vipe
  366. viriskogtrost
  367. ærfugl
  368. ørkenlo
  369. ørkensanger
  370. ørkensteinskvett
  371. østgulerle
  372. østsanger
  373. åkerrikse
  374. åkersanger
  375. åtselgribb  376. Andre sikre observasjoner - uten bildedokumentasjon:

  377. amerikasjøorre, Melanitta deglandi - Første gang observert: Rautakoppa, Porsanger, Troms og Finmark 25/6 2016 - Norgesgull
  378. blekbrynsanger, Phylloscopus humei - Første gang observert: Vigdel, Ro, 30/10 2016
  379. elvesanger, Locustella fluviatilis - Første gang observert: Hamar, He, 16/6 2012
  380. grålire, Ardenna grisea - Første gang observert: Hå:stein, Sola, Ro, 19/8 2013
  381. havlirePuffinus puffinus - Første gang observert: Reve, Kleppe, Ro, 22/9 2011
  382. hvitøyeand, Aythya nyroca - Første gang observert: Mosvannet, Stavanger, Ro, 24/4-2014
  383. jerpe, Tetrastes bonasia - Første gang observert: Passvik, Finnmark, 27. juni 2012
  384. markpiplerke, Anthus campestris - Første gang observert: Håstranda, Hå, Ro, 13/5 2012
  385. myrrikse, Porzana porzana - Første gang observert: Sviland, Sandnes, Ro, 17/4- 2011
  386. nattravn, Caprimulgus europaeus - Første gang observert: Gangdalsåsen, Grimstad, AA, 12/7 2010
  387. pirol, Oriolus oriolus - Første gang observert: Rott, Sola, Ro, 12/5 2013
  388. purpurhodeand, Aythya affinis - Første gang observert: Ergavatnet, Kleppe, Rogaland, 6/4-12
  389. sumpsanger, Locustella luscinioides - Første gang observert: Lonavannet, Sandnes, Ro, 21/5-2011
  390. viersanger, Phylloscopus schwarzi - Første gang observert: Utsira, Ro, 11/10-22
  391. vaktel, Coturnix coturnix - Første gang observert: Kolnes, Sola, Ro, 24/7-09
   _