Alfabetisk liste
 • Her er en alfabetisk liste over fuglene jeg har krysset - med link til større bilde. English list


  Listetellingen fungerer ikke i Explorer, men i bl.a. Safari og Firefox.
  Klikker du på et bilde eller fuglenavn får du opp et størrre bilde og info om bl.a hvor bildet er tatt.
  Prikken mellom ikon og fuglenavn indikerer hvilken fargegruppe fuglen er sortert under, og er en link til en oversikt over mine bildekryss av den fuglegruppen.
  A - B - D - EF - G - H - IJ - K - L - M - NO - P - R - S - T - V - æØÅ
  1. aftenfalk
  2. alaskasnipe
  3. alke
  4. alkekonge
  5. amerikablesand
  6. amerikakrikkand
  7. amerikastorlom
  8. amursvale
  9. asiasvartstrupe
  10. avosett
  11. bergand
  12. bergirisk
  13. bjørkefink
  14. bleksanger
  15. blåmeis
  16. blåråke
  17. blåstjert
  18. blåstrupe
  19. bokfink
  20. boltit
  21. bonapartesnipe
  22. brilleand
  23. bronseibis
  24. brunnakke
  25. brunsanger
  26. brunsisik
  27. brushane
  28. busksanger
  29. buskskvett
  30. bydue
  31. bøksanger
  32. båndkorsnebb
  33. dompap
  34. duetrost
  35. dvergdykker
  36. dvergfalk
  37. dvergfluesnapper
  38. dverglerke
  39. dverglo
  40. dvergmåke
  41. dvergsnipe
  42. dvergspett
  43. dvergspurv
  44. dvergsvane
  45. egretthegre
  46. enghauk
  47. enkeltbekkasin
   fasan Ikke kryssbar fugleart
  48. fiskemåke
  49. fiskeørn
  50. fjelljo
  51. fjellerke
  52. fjellmyrløper
  53. fjellrype
  54. fjellvåk
  55. fjæreplytt
  56. flaggspett
  57. fossekall
  58. fuglekonge
  59. furukorsnebb
  60. gjerdesmett
  61. gjøk
  62. glente
  63. gluttsnipe
  64. grankorsnebb
  65. granmeis
  66. gransanger
  67. gravand
  68. gresshoppesanger
  69. grønlandsmåke
  70. grønnfink
  71. grønnsisik
  72. grønnspett
  73. grønnstilk
  74. gråfluesnapper
  75. grågås
  76. gråhegre
  77. gråmåke
  78. gråseiler
  79. gråsisik
  80. gråspett
  81. gråspurv
  82. gråtrost
  83. gråstrupedykker
  84. gulbeinsnipe
  85. gulbrynsanger
  86. gulbrystsnipe
  87. gulerle
  88. gulirisk
  89. gulnebblom
  90. gulsanger
  91. gulspurv
  92. hagesanger
  93. harlekinand
  94. hauksanger
  95. haukugle
  96. havelle
  97. havhest
  98. havsule
  99. havsvale
  100. havørn
  101. heilo
  102. heipiplerke
  103. hettemåke
  104. horndykker
  105. hornugle
  106. hortulan
  107. hvitbrystlo
  108. hvithalesvømmesnipe
  109. hvithodespurv
  110. hvitkinngås
  111. hvitkinnsvartterne
  112. hvitryggspett
  113. hvitvingesvartterne
  114. hubro
  115. hærfugl
  116. hønsehauk
  117. isfugl
  118. islom
  119. jaktfalk
  120. jernspurv
  121. jordugle
  122. kaie
  123. kanadagås
  124. kanadahettemåke
  125. kanadalo
  126. kaspimåke
  127. kattugle
  128. kjernebiter
  129. kjøttmeis
  130. knekkand
  131. knoppsvane
  132. kongeørn
  133. konglebit
  134. kornkråke
  135. kornspurv
  136. kortnebbekkasinsnipe
  137. kortnebbgås
  138. krikkand
  139. krykkje
  140. kråke
  141. kvartbekkasin
  142. kvinand
  143. laksand
  144. langnebbekkasinsnipe
  145. lappfiskand
  146. lappmeis
  147. lappiplerke
  148. lappsanger
  149. lappspove
  150. lappspurv
  151. lappugle
  152. lavskrike
  153. lerkefalk
  154. linerle
  155. lirype
  156. lomvi
   - ringvi Underart av lomvi
  157. lunde
  158. løvmeis
  159. løvsanger
  160. låvesvale
  161. makrellterne
  162. mandarinand
  163. mongolturteldue
  164. munk
  165. musvåk
  166. myrhauk
  167. myrpiplerke
  168. myrsanger
  169. myrsnipe
  170. møller
  171. måltrost
  172. nattergal
  173. nøttekråke
  174. nøtteskrike
  175. orientbrakksvale
  176. orrfugl
  177. perleugle
  178. pilfink
  179. polarjo
  180. polarlomvi
  181. polarmåke
  182. polarsisik
  183. polarsnipe
  184. polarsvømmenipe
  185. praktærfugl
  186. purpurhodeand
  187. ramasanger
  188. ravn
  189. ringand
  190. ringdue
  191. ringgås
  192. ringnebbdykker
  193. ringnebbmåke
  194. ringtrost
  195. rosenfink
  196. rosenstær
  197. rosenvarsler
  198. rovterne
  199. rugde
  200. rustand
  201. rustsnipe
  202. rødfotand
  203. rødhalsgås
  204. rødhodeand
  205. rødhodevarsler
  206. rødnebbterne
  207. rødstilk
  208. rødstjert
  209. rødstrupe
  210. rødstrupesanger
  211. rødstrupesnipe
  212. rødvingetrost
  213. rørdrum
  214. rørsanger
  215. sandlo
  216. sandløper
  217. sandsnipe
  218. sandsvale
  219. sandterne
  220. sanglerke
  221. sangsvane
  222. sibirlo
  223. sibirpiplerke
  224. sidensvans
  225. siland
  226. sildemåke
  227. silkehegre
  228. sivhauk
  229. sivhøne
  230. sivsanger
  231. sivspurv
  232. sjøorre
  233. skjeand
  234. skjeggmeis
  235. skjære
  236. skjærpiplerke
  237. slagugle
  238. skjestork
  239. skogdue
  240. skogsnipe
  241. smålom
  242. småspove
  243. snadderand
   snøgås - ikke kryssbar
  244. snøspurv
  245. snøugle
  246. sothøne
  247. sotsnipe
  248. spettmeis
  249. splitterne
  250. spurvehauk
  251. spurveugle
  252. starrsanger
  253. steinskvett
  254. steinvender
  255. stellerand
  256. steppebrakksvale
  257. steppehauk
  258. steppemåke
  259. stillits
  260. stjertand
  261. stjertmeis
  262. stokkand
  263. storfugl/tiur
  264. storjo
  265. stork
  266. storlom
  267. storskarv
  268. storspove
  269. strandsnipe
   stripegås - ikke kryssbar
  270. stripesanger
  271. styltesnipe
  272. stær
  273. svartand
  274. svartbak
  275. svartehavsmåke
  276. svarthvit fluesnapper
  277. svarthalespove
  278. svarthalsdykker
  279. svarthodespurv
  280. svartkråke
  281. svartmeis
   svartryggerle Underart av linerle
  282. svartrødstjert
  283. svartspett
  284. svartstrupe
  285. svartstrupejernspurv
  286. svartstrupesteinskvett
  287. svartstrupetrost
  288. svartterne
  289. svarttrost
  290. svømmesnipe
  291. sørnattergal
  292. sædgås
  293. taffeland
  294. taksvale
  295. tartarpiplerke
  296. tartarsanger
  297. teist
  298. temmincksnipe
  299. tjeld
  300. toppand
  301. toppdykker
  302. toppmeis
  303. toppskarv
  304. tornirisk
  305. tornsanger
  306. tornskate
  307. trane
  308. trekryper
  309. trelerke
  310. trepiplerke
  311. tretåspett
  312. trompeterfink
  313. trostesanger
  314. tundragås
  315. tundralo
  316. tundrapiplerke
  317. tundrasnipe
  318. turteldue
  319. tyrkerdue
  320. tyvjo
  321. tårnfalk
  322. tårnseiler
   tårnugle Under behandling i Sokndal
  323. vandrefalk
  324. vannrikse
  325. varsler
  326. vendehals
  327. vierspurv
  328. vintererle
  329. vipe
  330. ærfugl
  331. ørkenlo
  332. ørkensanger
  333. ørkensteinskvett
  334. østsanger
  335. åkerrikse
  336. åkersanger
  337. åtselgribb


   Andre sikre observasjoner - uten bildedokumentasjon:


  338. blekbrynsanger - Første gang observert: Vigdel, Ro, 30/10 2016
  339. dobbeltbekkasin - Første gang observert: Lundane, Bykle, AA, 23/6- 2013
  340. dvergterne - Første gang observert: Orrevannet, Kleppe, Ro, 6/6- 2015
  341. elvesanger - Første gang observert: Hamar, He, 16/6 2012
  342. franklinmåke - Første gang observert: Øygardsfitjane, Hå, Ro, 16/8- 2015
  343. grålire - Første gang observert: Hå:stein, Sola, Ro, 19/8 2013
  344. havlire - Første gang observert: Reve, Kleppe, Ro, 22/9 2011
  345. hvitøyeand - Første gang observert: Mosvannet, Stavanger, Ro, 24/4-2014
  346. jerpe - Første gang observert: Passvik, Finnmark, 27. juni 2012
  347. knoppsjøorre - Første gang observert: Skogholmen, Porsanger, Fi, 25/6-2016
  348. markpiplerke - Første gang observert: Håstranda;, Hå, Ro, 13/5 2012
  349. mongolpiplerke - Første gang observert: Obrestad havn, Hå, Ro, 30/10 - 2013
  350. myrrikse - Første gang observert: Sviland, Sandnes, Ro, 17/4- 2011
  351. nattravn - Første gang observert: Gangdalsåsen, Grimstad, AA, 12/7 2010
  352. pirol - Første gang observert: Rott, Sola, Ro, 12/5 2013
  353. rødtoppfuglekonge - Første gang observert: Grødalandskogen, Hå, Ro, 11-2013
  354. sumpsanger - Første gang observert: Lonavannet, Sandnes, Ro, 21/5-2011
  355. svarthodesanger - Første gang observert: Rott, Sola, Ro, 11/7-2014
  356. vannpiplerke - Første gang observert: Regestranden, Sola, Ro, 9/11-2011
  357. vaktel - Første gang observert: Kolnes, Sola, Ro, 24/7-09
   _