Alfabetisk liste
 • Her er en alfabetisk liste over fuglene jeg har krysset - med link til større bilde. English list


  Listetellingen fungerer ikke i Explorer, men i bl.a. Safari og Firefox.
  Klikker du på et bilde eller fuglenavn får du opp et størrre bilde og info om bl.a hvor bildet er tatt.
  Prikken mellom ikon og fuglenavn indikerer hvilken fargegruppe fuglen er sortert under, og er en link til en oversikt over mine bildekryss av den fuglegruppen.
  A - B - D - EF - G - H - IJ - K - L - M - NO - P - R - S - T - V - æØÅ
  1. aftenfalk
  2. alaskasnipe
  3. alke
  4. alkekonge
  5. amerikablesand
  6. amerikakrikkand
  7. amerikastorlom
  8. amursvale
  9. asiasvartstrupe
  10. avosett
  11. bergand
  12. bergirisk
  13. bjørkefink
  14. bleksanger
  15. blåmeis
  16. blåråke
  17. blåstjert
  18. blåstrupe
  19. bokfink
  20. boltit
  21. bonapartesnipe
  22. brilleand
  23. bronseibis
  24. brunnakke
  25. brunsanger
  26. brunsisik
  27. brushane
  28. busksanger
  29. buskskvett
  30. bydue
  31. bøksanger
  32. båndkorsnebb
  33. dompap
  34. duetrost
  35. dvergdykker
  36. dvergfalk
  37. dvergfluesnapper
  38. dverglerke
  39. dverglo
  40. dvergmåke
  41. dvergsnipe
  42. dvergspett
  43. dvergspurv
  44. dvergsvane
  45. egretthegre
  46. enghauk
  47. enkeltbekkasin
   fasan Ikke kryssbar fugleart
  48. fiskemåke
  49. fiskeørn
  50. fjelljo
  51. fjellerke
  52. fjellmyrløper
  53. fjellrype
  54. fjellvåk
  55. fjæreplytt
  56. flaggspett
  57. fossekall
  58. fuglekonge
  59. fuglekongesanger
  60. furukorsnebb
  61. gjerdesmett
  62. gjøk
  63. glente
  64. gluttsnipe
  65. grankorsnebb
  66. granmeis
  67. gransanger
  68. gravand
  69. gresshoppesanger
  70. grønlandsmåke
  71. grønnfink
  72. grønnsisik
  73. grønnspett
  74. grønnstilk
  75. gråfluesnapper
  76. grågås
  77. gråhegre
  78. gråmåke
  79. gråseiler
  80. gråsisik
  81. gråspett
  82. gråspurv
  83. gråtrost
  84. gråstrupedykker
  85. gulbeinsnipe
  86. gulbrynsanger
  87. gulbrystsnipe
  88. gulerle
  89. gulirisk
  90. gulnebblom
  91. gulsanger
  92. gulspurv
  93. hagesanger
  94. harlekinand
  95. hauksanger
  96. haukugle
  97. havelle
  98. havhest
  99. havsule
  100. havsvale
  101. havørn
  102. heilo
  103. heipiplerke
  104. hettemåke
  105. horndykker
  106. hornugle
  107. hortulan
  108. hvitbrystlo
  109. hvithalesvømmesnipe
  110. hvithodespurv
  111. hvitkinngås
  112. hvitkinnsvartterne
  113. hvitryggspett
  114. hvitvingesvartterne
  115. hubro
  116. hærfugl
  117. hønsehauk
  118. isfugl
  119. islom
  120. jaktfalk
  121. jernspurv
  122. jordugle
  123. kaie
  124. kanadagås
  125. kanadahettemåke
  126. kanadalo
  127. kaspimåke
  128. kattugle
  129. kjernebiter
  130. kjøttmeis
  131. knekkand
  132. knoppsvane
  133. kongeørn
  134. konglebit
  135. kornkråke
  136. kornspurv
  137. kortnebbekkasinsnipe
  138. kortnebbgås
  139. krikkand
  140. krykkje
  141. kråke
  142. kuhegre
  143. kvartbekkasin
  144. kvinand
  145. laksand
  146. langnebbekkasinsnipe
  147. lappfiskand
  148. lappmeis
  149. lappiplerke
  150. lappsanger
  151. lappspove
  152. lappspurv
  153. lappugle
  154. lavskrike
  155. lerkefalk
  156. linerle
  157. lirype
  158. lomvi
   - ringvi Underart av lomvi
  159. lunde
  160. løvmeis
  161. løvsanger
  162. låvesvale
  163. makrellterne
  164. mandarinand
  165. mongolturteldue
  166. munk
  167. musvåk
  168. myrhauk
  169. myrpiplerke
  170. myrsanger
  171. myrsnipe
  172. møller
  173. måltrost
  174. nattergal
  175. nøttekråke
  176. nøtteskrike
  177. orientbrakksvale
  178. orrfugl
  179. perleugle
  180. pilfink
  181. polarjo
  182. polarlomvi
  183. polarmåke
  184. polarsisik
  185. polarsnipe
  186. polarsvømmenipe
  187. praktærfugl
  188. purpurhodeand
  189. ramasanger
  190. ravn
  191. ringand
  192. ringdue
  193. ringgås
  194. ringnebbdykker
  195. ringnebbmåke
  196. ringtrost
  197. rosenfink
  198. rosenstær
  199. rosenvarsler
  200. rovterne
  201. rugde
  202. rustand
  203. rustsnipe
  204. rødfotand
  205. rødhalsgås
  206. rødhodeand
  207. rødhodevarsler
  208. rødnebbterne
  209. rødstilk
  210. rødstjert
  211. rødstrupe
  212. rødstrupesanger
  213. rødstrupesnipe
  214. rødvingetrost
  215. rørdrum
  216. rørsanger
  217. sandlo
  218. sandløper
  219. sandsnipe
  220. sandsvale
  221. sandterne
  222. sanglerke
  223. sangsvane
  224. sibirlo
  225. sibirpiplerke
  226. sidensvans
  227. siland
  228. sildemåke
  229. silkehegre
  230. sivhauk
  231. sivhøne
  232. sivsanger
  233. sivspurv
  234. sjøorre
  235. skjeand
  236. skjeggmeis
  237. skjære
  238. skjærpiplerke
  239. slagugle
  240. skjestork
  241. skogdue
  242. skogsnipe
  243. smålom
  244. småspove
  245. snadderand
   snøgås - ikke kryssbar
  246. snøspurv
  247. snøugle
  248. sothøne
  249. sotsnipe
  250. spettmeis
  251. splitterne
  252. spurvehauk
  253. spurveugle
  254. starrsanger
  255. steinskvett
  256. steinvender
  257. stellerand
  258. steppebrakksvale
  259. steppehauk
  260. steppemåke
  261. stillits
  262. stjertand
  263. stjertmeis
  264. stokkand
  265. storfugl/tiur
  266. storjo
  267. stork
  268. storlom
  269. storskarv
  270. storskrikørn
  271. storspove
  272. strandsnipe
   stripegås - ikke kryssbar
  273. stripesanger
  274. styltesnipe
  275. stær
  276. svartand
  277. svartbak
  278. svartehavsmåke
  279. svarthvit fluesnapper
  280. svarthalespove
  281. svarthalsdykker
  282. svarthodespurv
  283. svartkråke
  284. svartmeis
   svartryggerle Underart av linerle
  285. svartrødstjert
  286. svartspett
  287. svartstrupe
  288. svartstrupejernspurv
  289. svartstrupesteinskvett
  290. svartstrupetrost
  291. svartterne
  292. svarttrost
  293. svømmesnipe
  294. sørnattergal
  295. sædgås
  296. taffeland
  297. taksvale
  298. tartarpiplerke
  299. tartarsanger
  300. teist
  301. temmincksnipe
  302. tjeld
  303. toppand
  304. toppdykker
  305. toppmeis
  306. toppskarv
  307. tornirisk
  308. tornsanger
  309. tornskate
  310. trane
  311. trekryper
  312. trelerke
  313. trepiplerke
  314. tretåspett
  315. trompeterfink
  316. trostesanger
  317. tundragås
  318. tundralo
  319. tundrapiplerke
  320. tundrasnipe
  321. turteldue
  322. tyrkerdue
  323. tyvjo
  324. tårnfalk
  325. tårnseiler
   tårnugle Under behandling i Sokndal
  326. vandrefalk
  327. vannrikse
  328. varsler
  329. vendehals
  330. vierspurv
  331. vintererle
  332. vipe
  333. ærfugl
  334. ørkenlo
  335. ørkensanger
  336. ørkensteinskvett
  337. østsanger
  338. åkerrikse
  339. åkersanger
  340. åtselgribb


   Andre sikre observasjoner - uten bildedokumentasjon:


  341. blekbrynsanger - Første gang observert: Vigdel, Ro, 30/10 2016
  342. dobbeltbekkasin - Første gang observert: Lundane, Bykle, AA, 23/6- 2013
  343. dvergterne - Første gang observert: Orrevannet, Kleppe, Ro, 6/6- 2015
  344. elvesanger - Første gang observert: Hamar, He, 16/6 2012
  345. franklinmåke - Første gang observert: Øygardsfitjane, Hå, Ro, 16/8- 2015
  346. grålire - Første gang observert: Hå:stein, Sola, Ro, 19/8 2013
  347. havlire - Første gang observert: Reve, Kleppe, Ro, 22/9 2011
  348. hvitøyeand - Første gang observert: Mosvannet, Stavanger, Ro, 24/4-2014
  349. jerpe - Første gang observert: Passvik, Finnmark, 27. juni 2012
  350. knoppsjøorre - Første gang observert: Skogholmen, Porsanger, Fi, 25/6-2016
  351. markpiplerke - Første gang observert: Håstranda;, Hå, Ro, 13/5 2012
  352. mongolpiplerke - Første gang observert: Obrestad havn, Hå, Ro, 30/10 - 2013
  353. myrrikse - Første gang observert: Sviland, Sandnes, Ro, 17/4- 2011
  354. nattravn - Første gang observert: Gangdalsåsen, Grimstad, AA, 12/7 2010
  355. pirol - Første gang observert: Rott, Sola, Ro, 12/5 2013
  356. rødtoppfuglekonge - Første gang observert: Grødalandskogen, Hå, Ro, 11-2013
  357. sumpsanger - Første gang observert: Lonavannet, Sandnes, Ro, 21/5-2011
  358. vannpiplerke - Første gang observert: Regestranden, Sola, Ro, 9/11-2011
  359. vaktel - Første gang observert: Kolnes, Sola, Ro, 24/7-09
   _