Alfabetisk liste
 • Her er en alfabetisk liste over fuglene jeg har krysset - med link til større bilde. English list


  Listetellingen fungerer ikke i Explorer, men i bl.a. Safari og Firefox.
  Klikker du på et bilde eller fuglenavn får du opp et størrre bilde og info om bl.a hvor bildet er tatt.
  Prikken mellom ikon og fuglenavn indikerer hvilken fargegruppe fuglen er sortert under, og er en link til en oversikt over mine bildekryss av den fuglegruppen.
  A - B - D - EF - G - H - IJ - K - L - M - NO - P - R - S - T - V - æØÅ
  1. aftenfalk
  2. alaskasnipe
  3. alke
  4. alkekonge
  5. amerikablesand
  6. amerikakrikkand
  7. amerikastorlom
  8. asiasvartstrupe
  9. avosett
  10. bergand
  11. bergirisk
  12. bjørkefink
  13. bleksanger
  14. blåmeis
  15. blåråke
  16. blåstjert
  17. blåstrupe
  18. bokfink
  19. boltit
  20. bonapartesnipe
  21. brilleand
  22. bronseibis
  23. brunnakke
  24. brunsanger
  25. brunsisik
  26. brushane
  27. busksanger
  28. buskskvett
  29. bydue
  30. bøksanger
  31. båndkorsnebb
  32. dompap
  33. duetrost
  34. dvergdykker
  35. dvergfalk
  36. dvergfluesnapper
  37. dverglerke
  38. dverglo
  39. dvergmåke
  40. dvergsnipe
  41. dvergspett
  42. dvergspurv
  43. dvergsvane
  44. egretthegre
  45. enghauk
  46. enkeltbekkasin
   fasan Ikke kryssbar fugleart
  47. fiskemåke
  48. fiskeørn
  49. fjelljo
  50. fjellerke
  51. fjellmyrløper
  52. fjellrype
  53. fjellvåk
  54. fjæreplytt
  55. flaggspett
  56. fossekall
  57. fuglekonge
  58. furukorsnebb
  59. gjerdesmett
  60. gjøk
  61. glente
  62. gluttsnipe
  63. grankorsnebb
  64. granmeis
  65. gransanger
  66. gravand
  67. gresshoppesanger
  68. grønlandsmåke
  69. grønnfink
  70. grønnsisik
  71. grønnspett
  72. grønnstilk
  73. gråfluesnapper
  74. grågås
  75. gråhegre
  76. gråmåke
  77. gråseiler
  78. gråsisik
  79. gråspett
  80. gråspurv
  81. gråtrost
  82. gråstrupedykker
  83. gulbeinsnipe
  84. gulbrynsanger
  85. gulbrystsnipe
  86. gulerle
  87. gulirisk
  88. gulnebblom
  89. gulsanger
  90. gulspurv
  91. hagesanger
  92. harlekinand
  93. hauksanger
  94. haukugle
  95. havelle
  96. havhest
  97. havsule
  98. havsvale
  99. havørn
  100. heilo
  101. heipiplerke
  102. hettemåke
  103. horndykker
  104. hornugle
  105. hortulan
  106. hvitbrystlo
  107. hvithalesvømmesnipe
  108. hvithodespurv
  109. hvitkinngås
  110. hvitkinnsvartterne
  111. hvitryggspett
  112. hvitvingesvartterne
  113. hubro
  114. hærfugl
  115. hønsehauk
  116. isfugl
  117. islom
  118. jaktfalk
  119. jernspurv
  120. jordugle
  121. kaie
  122. kanadagås
  123. kanadahettemåke
  124. kanadalo
  125. kaspimåke
  126. kattugle
  127. kjernebiter
  128. kjøttmeis
  129. knekkand
  130. knoppsvane
  131. kongeørn
  132. konglebit
  133. kornkråke
  134. kornspurv
  135. kortnebbekkasinsnipe
  136. kortnebbgås
  137. krikkand
  138. krykkje
  139. kråke
  140. kvartbekkasin
  141. kvinand
  142. laksand
  143. langnebbekkasinsnipe
  144. lappfiskand
  145. lappmeis
  146. lappiplerke
  147. lappsanger
  148. lappspove
  149. lappspurv
  150. lappugle
  151. lavskrike
  152. lerkefalk
  153. linerle
  154. lirype
  155. lomvi
   - ringvi Underart av lomvi
  156. lunde
  157. løvmeis
  158. løvsanger
  159. låvesvale
  160. makrellterne
  161. mandarinand
  162. mongolturteldue
  163. munk
  164. musvåk
  165. myrhauk
  166. myrpiplerke
  167. myrsanger
  168. myrsnipe
  169. møller
  170. måltrost
  171. nattergal
  172. nøttekråke
  173. nøtteskrike
  174. orrfugl
  175. perleugle
  176. pilfink
  177. polarjo
  178. polarlomvi
  179. polarmåke
  180. polarsisik
  181. polarsnipe
  182. polarsvømmenipe
  183. praktærfugl
  184. purpurhodeand
  185. ramasanger
  186. ravn
  187. ringand
  188. ringdue
  189. ringgås
  190. ringnebbdykker
  191. ringnebbmåke
  192. ringtrost
  193. rosenfink
  194. rosenstær
  195. rosenvarsler
  196. rovterne
  197. rugde
  198. rustand
  199. rustsnipe
  200. rødfotand
  201. rødhalsgås
  202. rødhodeand
  203. rødhodevarsler
  204. rødnebbterne
  205. rødstilk
  206. rødstjert
  207. rødstrupe
  208. rødstrupesanger
  209. rødstrupesnipe
  210. rødvingetrost
  211. rørdrum
  212. rørsanger
  213. sandlo
  214. sandløper
  215. sandsnipe
  216. sandsvale
  217. sandterne
  218. sanglerke
  219. sangsvane
  220. sibirlo
  221. sibirpiplerke
  222. sidensvans
  223. siland
  224. sildemåke
  225. silkehegre
  226. sivhauk
  227. sivhøne
  228. sivsanger
  229. sivspurv
  230. sjøorre
  231. skjeand
  232. skjeggmeis
  233. skjære
  234. skjærpiplerke
  235. slagugle
  236. skjestork
  237. skogdue
  238. skogsnipe
  239. smålom
  240. småspove
  241. snadderand
   snøgås - ikke kryssbar
  242. snøspurv
  243. snøugle
  244. sothøne
  245. sotsnipe
  246. spettmeis
  247. splitterne
  248. spurvehauk
  249. spurveugle
  250. starrsanger
  251. steinskvett
  252. steinvender
  253. stellerand
  254. steppebrakksvale
  255. steppehauk
  256. steppemåke
  257. stillits
  258. stjertand
  259. stjertmeis
  260. stokkand
  261. storfugl/tiur
  262. storjo
  263. stork
  264. storlom
  265. storskarv
  266. storspove
  267. strandsnipe
   stripegås - ikke kryssbar
  268. stripesanger
  269. styltesnipe
  270. stær
  271. svartand
  272. svartbak
  273. svartehavsmåke
  274. svarthvit fluesnapper
  275. svarthalespove
  276. svarthalsdykker
  277. svarthodespurv
  278. svartkråke
  279. svartmeis
   svartryggerle Underart av linerle
  280. svartrødstjert
  281. svartspett
  282. svartstrupe
  283. svartstrupesteinskvett
  284. svartstrupetrost
  285. svartterne
  286. svarttrost
  287. svømmesnipe
  288. sørnattergal
  289. sædgås
  290. taffeland
  291. taksvale
  292. tartarpiplerke
  293. tartarsanger
  294. teist
  295. temmincksnipe
  296. tjeld
  297. toppand
  298. toppdykker
  299. toppmeis
  300. toppskarv
  301. tornirisk
  302. tornsanger
  303. tornskate
  304. trane
  305. trekryper
  306. trelerke
  307. trepiplerke
  308. tretåspett
  309. trompeterfink
  310. trostesanger
  311. tundragås
  312. tundralo
  313. tundrapiplerke
  314. tundrasnipe
  315. turteldue
  316. tyrkerdue
  317. tyvjo
  318. tårnfalk
  319. tårnseiler
   tårnugle Under behandling i Sokndal
  320. vandrefalk
  321. vannrikse
  322. varsler
  323. vendehals
  324. vierspurv
  325. vintererle
  326. vipe
  327. ærfugl
  328. ørkenlo
  329. ørkensanger
  330. ørkensteinskvett
  331. østsanger
  332. åkerrikse
  333. åkersanger
  334. åtselgribb


   Andre sikre observasjoner - uten bildedokumentasjon:


  335. blekbrynsanger - Første gang observert: Vigdel, Ro, 30/10 2016
  336. dobbeltbekkasin - Første gang observert: Lundane, Bykle, AA, 23/6- 2013
  337. dvergterne - Første gang observert: Orrevannet, Kleppe, Ro, 6/6- 2015
  338. elvesanger - Første gang observert: Hamar, He, 16/6 2012
  339. franklinmåke - Første gang observert: Øygardsfitjane, Hå, Ro, 16/8- 2015
  340. grålire - Første gang observert: Hå:stein, Sola, Ro, 19/8 2013
  341. gulbeinmåke - Første gang observert: Tau, Strand, Rogaland, 29/3 - 2013
  342. havlire - Første gang observert: Reve, Kleppe, Ro, 22/9 2011
  343. hvitøyeand - Første gang observert: Mosvannet, Stavanger, Ro, 24/4-2014
  344. jerpe - Første gang observert: Passvik, Finnmark, 27. juni 2012
  345. knoppsjøorre - Første gang observert: Skogholmen, Porsanger, Fi, 25/6-2016
  346. markpiplerke - Første gang observert: Håstranda;, Hå, Ro, 13/5 2012
  347. mongolpiplerke - Første gang observert: Obrestad havn, Hå, Ro, 30/10 - 2013
  348. myrrikse - Første gang observert: Sviland, Sandnes, Ro, 17/4- 2011
  349. nattravn - Første gang observert: Gangdalsåsen, Grimstad, AA, 12/7 2010
  350. pirol - Første gang observert: Rott, Sola, Ro, 12/5 2013
  351. rødtoppfuglekonge - Første gang observert: Grødalandskogen, Hå, Ro, 11-2013
  352. sumpsanger - Første gang observert: Lonavannet, Sandnes, Ro, 21/5-2011
  353. svarthodesanger - Første gang observert: Rott, Sola, Ro, 11/7-2014
  354. vannpiplerke - Første gang observert: Regestranden, Sola, Ro, 9/11-2011
  355. vaktel - Første gang observert: Kolnes, Sola, Ro, 24/7-09
   _