Mine kryss i gul gruppe (yellow group)
Fugler vi ofte møter ved innsjøer og langs kysten, Ordnene: Vade-, måke og alkefugler og Tranefugler
(Birds that we often encounter at the lakes and along the coast, Orders: Charadriiformes and Gruiformes )