Mine kryss i grå gruppe (grey group)
Grå gruppe har ingen god beskrivelse av hva slags fugler som hører til her. Det er litt oppsamlingsheat. Den består av ordnene duefugler, gjøkefugler, hønsefugler, hornfugler, seilerfugler, spettefugler, og råkefugler.
Grey group is a sort of mixture. It consists of Columbiformes, Cuculiformes, Galliformes, Bucerotiformes, Apodiformes, Piciformes and Coraciformes.


       Orden: Duefugler, Columbiformes
       Familie: Duefamilien, Columbidae

       Slekt: Columba
       pic pic pic

       Slekt: Streptopelia
       pic pic pic


       Orden: Gjøkfugler, Cuculiformes Orden: Hornfugler, Bucerotiformes
       Familie: Gjøkfamilien, Cuculidae Familie: Hærfuglfamilien, Upupidae

       Slekt: Cuculus Slekt: Upupa
       pic pic


       Orden: Hønsefugler, Galliformes
       Familie: Fasanfamilien, Phasianidae
       Underfamilie: Fasaner og høns, Phasianinae

       Tribus: Phasianini
       Slekt: Fasaner, Phasianus
       pic

       Tribus: Skoghøns, Tetraonini
       Slekt: Lagopus Slekt: Lyrurus Slekt: Tetrao
       pic pic pic pic


       Orden: Råkefugler, Coraciformes
       Familie: Råkefamilien, Coraciidae Familie: Isfuglfamilien, Alcedinidae

       Slekt: Coracias Slekt: Merops Slekt: Alcedo
       pic pic pic


       Orden: Seilere, (Swifts)Apodiformes
       Familie: Seilerfamilien, Apodidae

       Slekt: Apus
       pic pic


       Orden: Spettefugler, Piciformes
       Familie: Spettefamilien, Picidae
       Underfamilie: Vendehalser, Jynginae

       Slekt: Jynx
       pic

       Underfamilie: Hakkespetter, Picinae
       Tribus: Picini
       Slekt: Dryocopus Slekt: Picus
       pic pic pic

       Tribus: Picoidini
       Slekt: Picoides Slekt: Dendrocopos
       pic pic pic pic