Mine kryss i rød gruppe (red group)
Fugler som lever av kjøtt. Ordnene haukefugler, falkefugler og ugler
(Carnivorous birds. Orders: Accipitridae,Falconiformes and Strigiformes)