Mine kryss i grønn gruppe (green group)
Grønn gruppe består av den store ordenen spurvefugler, Passeriformes. Fugler som finnes i skog, buskas og gress. Stadig pågående forskning medfører stadig endring i taksonomien. Jeg har valgt å bruke familiene som er anerkjent av International Ornithologists' Union (IOC) fra januar 2020. Rekkefølgen og inndelingen i infraordener, parvordere og overfamilier følger inndelingen til Carl Oliveros m.fl. fra 2019. Denne inndelingen er gjengitt her: https://en.wikipedia.org/wiki/Passerine (Consists of the great order: Passeriformes. Birds which lives in forest, bushes and grass)Orden: Spurvefugler, Passeriformes
Infraorden: Corvides

Overfamilie: Corvoidea
Familie: Varslerfamilien, Laniidae, (Shrike)
Slekt: Lanius
pic pic pic pic picFamilie: Kråkefamilien, Corvidae, (Crows, Ravens, and Jays)
Underfamilie: Kråker, Corvinae,
Slekt: Perisoreus, - Gråskriker
pic

Slekt: Garrulus Slekt: Pica, - Skjærer Slekt: Nucifraga, - Nøttekråker
pic pic pic

Slekt: Coloeus, Slekt: Corvus, - Ravnekråker
pic pic pic pic picFamilie: Vireofamilien, Vireonidae,
Slekt: Vireo, - Vireoer
pic


til toppen
Infraorden: Passerides
Parvorden: Sylviida
Familie: Meisefamilien, Paridae, (Tits, Chickadees and Titmice)
Slekt: Periparus Slekt: Lophophanes Slekt: Poecile
pic pic pic pic pic

Slekt: Cyanistes Slekt: Parus
pic pic


Familie: Skjeggmeisfamilien, Panuridae, (Bearded reedling)
Slekt: Panurus
pic


til toppen
Familie: Lerkefamilien, Alaudidae, (Larks)
Slekt: Calandrella Slekt: Alauda Slekt: Lullula Slekt: Eremophila
pic pic pic pic

til toppen
Overfamilie: Locustelloidea
Familie: Kjerrsangerfamilien, Acrocephalidae, (Reed Warblers & Allies)
Slekt: Acrocephalus
pic pic pic pic pic pic

Slekt: Arundinax Slekt: Hippolais Slekt: Iduna
pic pic pic pic pic


Familie: Sumpsangerfamilien, Locustellidae, (Grassbirds and Allies)
Slekt: Locustella
pic pic pic

til toppen
Familie: Svalefamilien, Hirundinidae, (Swallows and Martins)
Slekt: Riparia Slekt: Hirundo Slekt: Delichon Slekt: Cecropis
pic pic pic pic

til toppen
Overfamilie: Sylvioidea
Familie: Sangerfamilien, Sylviidae, (Sylviid Babblers)
Slekt: Sylvia
pic pic pic pic pic pic pic


Overfamilie: Aegithaloidea
Familie: Bladsangerfamilien, Phylloscopidae, (Leaf-warblers and Allies)
Slekt: Phylloscopus
pic pic pic pic pic pic pic

pic


Familie: Stjertmeisfamilien, Aegithalidae, (Long-tailed tits or Bushtits)
Slekt: Aegithalos
pic


til toppen
Parvorden: Muscicapida

pic
Overfamilie: Bombycilloidea
Familie: Sidensvansfamilien, Bombycillidae

Slekt: Bombycilla
pic


Overfamilie: Muscicapoidea
Familie: Fossekallfamilien, Cinclidae
pic


Familie: Fluesnapperfamilien, Muscicapidae, (Old World Flycatchers and Chats)
Underfamilie: Muscicapinae Underfamilie: Erithacinae
Slekt: Muscicapa Slekt: Erithacus, (European Robin)
pic pic pic

til toppen
Underfamilie: Saxicolinae
Slekt: Luscinia, (Nightingales and Relatives) Slekt: Tarsiger, (Bush Robins and Bluetails)
pic pic pic pic

Slekt: Ficedula, (Flycatchers) Slekt: Phoenicurus, (Redstarts)
pic pic pic pic pic

Slekt: Saxicola, (Stonechats and Chats) Slekt: Oenanthe, (Wheatears)
pic pic pic pic pic pic

til toppen
Familie: Trostefamilien, Turdidae, (Thrushes and Allies)
Slekt: Turdus
pic pic pic pic pic pic pic

Slekt: Catharus
pic pic

Familie: Stærfamilien, Sturnidae, (Starlings)
Slekt: Sturnus Slekt: Pastor
pic pic


Familie: Fuglekongefamilien, Regulidae, (Goldcrests and Kinglets)
Slekt: Regulus
pic pictil toppen
Overfamilie: Certhioidea
Familie: Spettmeisfamilien,Sittidae Familie: Trekryperfamilien, Certhiidae Familie: Gjerdesmettfamilien, Troglodytidae
Slekt: Sitta Slekt: Certhia Slekt: Troglodytes
pic pic pictil toppen
Parvorden: Passerida
Familie: Jernspurvfamilien, Prunellidae, (Accentors) Familie: Spurvefamilien, Passeridae, (Old World Sparrows and Snowfinches)
Slekt: Prunella Slekt: Passer
pic pic pic pic

Familie: Erlefamilien, Motacillidae, (Wagtails and Pipits)
Slekt: Anthus - piplerker
pic pic pic pic pic pic pic
pic pic

Slekt: Motacilli - erler
pic pic pic pic pic pic

til toppen
Familie: Finkefamilien, Fringillidae, (Finches and Euphonias)
Underfamilie: Fringillinae - sanne finker
Slekt: Fringilla
pic pic

Underfamilie: Carduelinae - stillitsfinker
Tribus: Coccothraustini Tribus: Carpodacini Tribus: Pyrrhulini
Slekt: Coccothraustes Slekt: Carpodacus Slekt: Pinicola Slekt: Pyrrhula
pic pic pic pic pic

Tribus: Carduelini - stillitser og nære slektninger
Slekt: Chloris Slekt: Linaria Slekt: Acanthis
pic pic pic pic pic pic

Slekt: Loxia - korsnebber Slekt: Carduelis Slekt: Serinus Slekt: Spinus
pic pic pic pic pic pictil toppen
Overfamilie: Emberizoidea
Familie: Lappspurvfamilien,Calcariidae
Slekt: Plectrophenax Slekt: Calcarius
pic picFamilie: Buskspurvfamilien,Emberizidae
Slekt: Emberiza
pic pic pic pic pic pic pic
pic pic