Buskspurveralfabetisk liste

grønn gruppeKornspurv,
Emberiza calandra,
Corn Bunting.
hvithodespurv
pic
Bildet er tatt/The picture is taken: Håstranda, Hå, Rogaland, 13. juni 2013
Første foto/First photo: Håstranda, Hå, Rogaland, 13. juni 2013